Spørsmål og Svar

Hvem skal jeg henvende meg til hvis jeg har spørsmål?

Se først om du kan finne svarene på vår hjemmeside. Om du ikke finner svaret her, kan du kontakte noen i styringsgruppa. Kontaktinformasjon er tilgjengelig under fanen "Kontakt oss".

 

Er det noe vits i å sette seg på venteliste når denne er lang fra før?

Ventelistene vil gi oss verdifull informasjon om interessen. Vi kan velger å øke tilbudet om vi ser at det er mulig/ hensiktsmessig. Om vi ikke gjør noe i år så vil det være informasjon som vil være nyttig ved planleggingen av neste års skole.

Kan jeg endre uke og aktivitet?

Nei det kan du ikke.

Jeg skal ikke delta likevel, kan jeg slette meg?

Ja, det er svært viktig at dere som ikke skal delta gir beskjed til oss slik at andre som står på venteliste kan komme inn. Vi gjør oppmerksom på at du ikke får refundert påmeldingavgiften. 

Gi beskjed til: eryste@gmail.com el Dagrun.bye@gmail.com

Betaling:

Betaling skjer ved påmelding online, husk å velge om du er medlem el ikke. 

Priser 2018: Medlem i MOI kr: 1400,- Ikke medlem i MOI kr: 1600,-