Æresmedlemmer MOI

Fornavn

Etternavn

 Marit Aunan Nerland
 Magnus Meisingseth
 Roy Ødegård 
 Hans Kavli 
 Grete Opheim 
 Malene Sylte
 Borghild Sildnes
 Arild Monsen 
 Erling Martin Elde 
 Stig Bratsberg
 Per Olav Blikås 
 Ivar Vindal 
 Kjell Inge Røkke
 Tore Witsø 
 Aashild Syltevig Rusten
 Karl Frode Opdal
 Bjørn Rune Gjelsten
 Konrad Moe 
 Geir Sylte
 Audun Nerland 
 Johan Remen Evensen